<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához

Az információs társadalom távközlési infrastruktúrájáért

Magyar Nemzeti Host

 

Előzmények

Az Európai Közösség már 1994 - 98 között, a 4. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram időszakában felismerte, hogy nagy sebességű, szélessávú adatkapcsolat szükséges a program megvalósításához. A megfizethető távközlési eszközök, alkalmazások elterjesztése érdekében kialakította a Host-ok nemzeti hálózatát. Közreműködésükkel négy év alatt nagy sebességű, jól terhelhető, mindenki által elérhető adatátviteli infrastruktúra alakult ki az EU országai között.

A Magyar Nemzeti Host az OMFB javaslatára és a KHVM támogatásával, 1998. októberében egyesületként alakult meg. Tagja a nemzeti host-ok hálózatának.

Célok és teendők

Az Egyesület célja:

 • Elősegíteni az Információs Társadalom távközlési infrastruktúrájának Magyarországi elterjedését,
 • Közreműködni a hazai vállalatok hasonló célú Európai Uniós projektjeiben, támogatni a projektekben való eredményes magyar részvételt,
 • Véleményalkotással hozzájárulni a liberalizált távközlési piac kialakulásához, az esélyegyenlőségre épülő távközlés szabályozási modell érvényre juttatásához.

Ennek érdekében:

 • Szervező munkával, ismeretátadással segíti az információs társadalom magyarországi távközlési infrastruktúrájának megteremtését,
 • A távközlési eszközök és eljárások alkalmazásának szemléltetésére az Információs társadalom célkitűzéseinek megfelelő demonstrációs helyszínt hoz létre, ahol közvetlenül szemléltetheti a nagysebességű adatátvitel alkalmazásával kialakítható szolgáltatásokat,
 • Lehetőséget teremt arra, hogy tagjai, a szakma élen járó vállalkozásai bemutassák a modern technika vívmányait,
 • Támogatja a szerveződő EU kutatási projektek hazai- és külföldi résztvevőinek együttműködését. A nemzetközi hálózat tagjaként képviseli Magyarországot a nemzetközi National Host Forum-on,
 • Tagjai számára biztosítja az EU projektekben való részvételhez szükséges információkat,
 • Információkkal segíti akik részt kívánnak venni az Európai Unió Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában, s ehhez informatikai és távközlési eszközöket szeretnének alkalmazni . Konferenciákon, továbbképző tanfolyamokon és más fórumokon tájékoztatja az érdeklődőket a program lehetőségeiről,
 • Vállalja a távközlés szereplőinek szakmai érdekképviseletét.

Előtérben az információs társadalom

Az Európai Unió, az OECD és még számos nemzetközi szervezet célul tűzte ki, hogy elősegíti az információs társadalom kibontakozását, új lehetőségeket teremtve ezzel a munkára és a továbbképzésre, a településeken, sőt határokon átívelő kapcsolatok építésére, a termékek szélesebb körű értékesítésére, a nagyobb választékból való vásárlásra, más országok tudományos-, technikai és művészeti vívmányainak megismerésére, az állampolgári jogok gyakorlására, s az életminőséget befolyásoló egyéb tevékenységekre.

Az Európai Unió 1984-től szervez olyan kutatási és technológiafejlesztési keretprogramokat, amelyekben tudatosan törekedik a nemzetközi együttműködés erősítésére a kulcsfontosságú területeken. Folyamatosan nő az erre fordított összeg is. A felhasználóbarát információs társadalom kiemelt témaköreire 1999-től kezdődően négy év alatt 3600 millió Eurót szán az Európai Unió. Néhány lehetőség ezek közül:

 • az információfeldolgozás, a távközlés, a hálózatok irányítása és az ehhez szükséges technológiák
 • az információs és távközlési rendszereket felhasználóbaráttá tevő nyelvi technológiák,
 • az információ és a hálózat biztonsága,
 • a rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei, szimulációs és virtuális valóságon alapuló munkamódszerek,
 • korszerű, intelligens rendszerek a közlekedés, szállítás és idegenforgalom területén, amelyek lehetővé teszik az irányítást és a hozzá kapcsolódó távszolgáltatást,
 • az egészségügyi számítógépesített klinikai rendszerek, biztonságos nagy kapacitású egészségügyi hálózatok, távgyógyítás,
 • a kulturális és tudományos örökség digitális megőrzése a könyvtárak, gyűjtemények, múzeumok hálózatba kapcsolásával,

Magyarország 1999-ben kapott először lehetőséget - a közel teljes körű tagsággal - járó társulásra. A tavalyi év során az Egyesület Főtitkára felkérést kapott, hogy az Információs Társadalom projekt Brüsszeli Végrehajtó Bizottságában országképviselőként vegyen részt. Ennek a lehetőségnek az egyik megnyilvánulásaként a tavalyi év rendkívül sikeres volt a pályázó magyar intézmények számára, hiszen 16 témában több mint 900 millió forint támogatási összeget nyertek el a magyar résztvevők.

Az Információs Társadalom távközlési bemutatóhelye

A Magyar Nemzeti Host Egyesület szakértőket kért fel, hogy mérjék fel a közeljövő távközlési tendenciáit. Megállapították, hogy távközlési szolgáltatóink, kutató laboratóriumaink ismerik és alkalmazzák az élenjáró szélessávú adatátviteli technológiák elemeit. A tájékoztatás megszervezésén, az érdekeltség összhangján is múlik, mennyire sikerül felkelteni az állampolgárok figyelmét az adatátvitel új lehetőségei iránt, miként találkozik az informatikai és távközlési szolgáltatók kínálata a hazai társadalom növekvő igényeivel.

Az Egyesület olyan demonstrációs hely kialakítását határozta el, ahol a magyarországi távközlési szolgáltatók és berendezés szállítók bemutathatják élenjáró termékeiket, szolgáltatásaikat, s az Információs Társadalom leendő felhasználói versenysemleges fórumon ismerhetik meg a távközlés eszközeinek, technológiáinak korszerű választékát.

A kialakítandó nagysebességű adatátviteli demonstrációs helyszínen hang, adat és képi kommunikációra alkalmas berendezések segítségével az érdeklődők közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a mindenki által elérhető videotelefontól a testreszabott oktatási programok kialakítására képes média laboratóriumig kiterjedően. Mindezen technológiák érthető, kipróbálható formában állnak az érdeklődök rendelkezésére elősegítve a saját felhasználás kialakítását.

Copyright © MNH 1999
Utolsó frissítés:00-05-04

<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához