<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához

Tapasztalatok külföldön

A nemzeti Hostok - mint nevük is jelzi - saját országukban tevékenykednek. Aligha nélkülözhetik azonban a nemzetközi kapcsolatokat, a külföldi tapasztalatokat, a testvérszervezetekkel való együttműködést. Szükség van a legjobb módszerek összegyűjtésére. Dr. Balassy Zsolt, a Magyar Nemzeti Host ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az Egyesület segíti tagjait az ilyen tapasztalatszerzésben. Az elmúlt év végén egy csoport részt vett az IST programot értékelő Helsinki konferencián, egy másik csoport pedig a magyar Host demonstrációs laboratóriumának kialakításához gyűjtött svédországi példákat.

 Látogatás a "Svéd Sziliciumvölgyben"

A Svéd Nemzeti Host-nál 1999. október végén jártunk - mondta a Host ügyvezető igazgatója. Bárányné Süle Gabriella a Pantelt-, Dr. Halász Edit az Ericssont-, én pedig a Magyar Nemzeti Hostot képviseltem a tapasztalatszerző látogatáson. Vendéglátóink a "Svéd Sziliciumvölgyben", a Stockholm közelében lévő Kista nevű településen, a Swedish Institute of Computer Sciences - az akadémiai számítástechnikai kutatóintézet - épületében dolgoznak. Ezen a településen a legújabb számítástechnikai technológiákkal kísérleteznek. Egyetemi oktatási épületek és kutatóintézetek, köztük az Ericsson és a Nokia nagy kutatóközpontjai találhatóak a városban. Vendéglátóink a "főhadiszálláson" fogadtak minket, majd egész napos kimerítő programot szerveztek számunkra.

Svéd partnereink kimagasló eredményeket értek el a képfeldolgozásban, a videokonferencia-rendszerek kialakításában, az információk nagysebességű hálózatokon való továbbításában és a hálózatok összeköttetésében. A képi kommunikációs technológiák ritkán látható szép eredményeit ismerhettük meg náluk. Nem egy olyan kitűnő megoldásuk volt, amelyekhez hasonlót egyikünk sem látott. Példát vehetünk róluk a mi demonstrációs laborunk, bemutatóhelyünk kialakításához.

Három, videokonferencia lebonyolítására alkalmas laboratóriumot mutattak be.

Az egyik stúdió szemmel láthatóan az információs társadalom igényes felhasználóinak készült, akik nem műszaki emberek, nem a technika érdekli őket, hanem inkább a térélménynek kell hatnia. Nagyon szépen alakították ki a termet. A félkörívben elhelyezett három nagyméretű képernyő folyamatos térélményt adó vetítésre és önállóan egyaránt használható. A helységben rejtett mikrofonok elhelyezésével alakítottak ki kitűnő akusztikájú teret. A kamerát sem feltűnően helyezték el. Teljesen természetes hatást keltett, amint a két szélső képernyőn beszélgetőtársainkat, középen pedig magunkat láttuk. A nagy sebességű ATM alapú videokommunikációs összeköttetés kiváló minősége a nem szakember számára is azonnal nyilvánvalóvá vált. Egyik beszélgetőpartnerünk ugyanis a göteborgi egyetemen tartózkodott éppen, a másik pedig a sarkkörön túl, több ezer kilométer távolságban, a kutatóintézet laboratóriumában. Nagyszerű, stúdióminőségű képeket kaptunk a sarkvidéki hókunyhó belsejéből, környékéről is. Sem hangkésleltetést, sem képtorzulást, semmilyen hibát, bizonytalanságot nem tapasztaltunk. Ilyen jó videokonferencia rendszerrel még nem találkoztunk, pedig már több magyarországi és nemzetközi bemutatón is részt vettünk.

A másik terem videokonferencia rendszerének segítségével egy amerikai kutatóintézet munkatársaival léphettünk közvetlen kapcsolatba. Elbeszélgettünk velük, kérdezgettük, milyen kutatási témákon dolgoznak. Itt a kamera-beállítás lehetőségei voltak érdekesek számunkra. Mindkét fél részleteiben tudta kontrollálni a kamera beállítását. A papír alapú prezentációhoz például másik kamerát vettek igénybe. Igaz, a képátvitel minősége nem érte el az ATM- rendszerét, de így is messze meghaladta a Magyarországon látott rendszerek színvonalát.

A harmadik rendszer egész falat betöltő hagyományos képernyőfelület volt, de más szempontból volt érdekes. Az étkezdében volt elhelyezve és a munkatársak közül ott bárki kezelhette, internet elérésre, tévénézésre, szórakozásra használhatta.

Rengeteg technikai részletet megismerhettünk a bemutatott rendszerekkel kapcsolatban és természetesen napirendre került az információs társadalom technológiáinak svédországi alkalmazása is.

A svéd oktatási példa

Megtudtuk, hogy a kormány nagyon nagy figyelmet fordít az állampolgárok folyamatos oktatásának megszervezésére, a nagyvárosoktól távol élők esélyegyenlőségének megteremtésére. Nem könnyű feladat, mert hosszan elnyúlik az ország. Vagy az államnak kellene lényegesen több iskolát építeni, fenntartani, vagy pedig a képzésben résztvevőknek kellene elviselhetetlenül sokat utazniuk, netán ideiglenesen elköltözniük, ha a hagyományos módszerekkel valósítanák meg a programot. A hatvanas években ezért népoktatási kísérlet kezdődött a korabeli technológiai alapokon. Azóta megtalálták és az egész országban kiépítették az alkalmas eszközt, egy ISDN alapú, kis sebességű videokonferencia-rendszert. Az egyetemek, főiskolák hatvankét százaléka csatlakozott a programhoz. Az oktatótermekben fixen elhelyezett kamerák veszik a normál oktatás előadásait. A képeket, hangokat, jeleket továbbítják a települések közigazgatási intézményeibe, ahova az órarendnek megfelelően eljárhatnak a hallgatók és a képernyőn követhetik a kiválasztott előadásokat. Több egyetemről is összeválogathatják a számukra megfelelő szak anyagát. Meghatározott ismeretanyagból vizsgázhatnak, egyetemi végzettséget szerezhetnek, de a részvétel időtartama nem annyira kötött, mint a hagyományos oktatásban és a lakóhelyükön hozzájuthatnak a képzés, továbbképzés, átképzés lehetőségeihez. A kormányzat az adatkommunikációhoz szükséges sávszélesség megteremtésével és a távközlés költségeinek átvállalásával segíti a hallgatókat. Élő példa ez arra, hogyan alkalmazhatja egy állam az információs társadalom technológiájának lehetőségeit a több évtizede kitűzött társadalmi célok megvalósítására.

Az információs társadalom technológiáinak eredményei

Nemcsak a külföldi szervezetek megismerését segíti a Host, hanem hozzájárul az információs társadalom építésével kapcsolatos kutatás-fejlesztési programok (IST) eredményeinek megismeréséhez is. Újabb magyar pályázatok sikereit segíthetjük elő, ha a tagvállalatok pályázatírással foglalkozó munkatársai eljuthatnak a témával foglalkozó nemzetközi rendezvényekre és alaposabban megismerhetik a program céljait, megvalósításának lehetőségeit, s a legjobbak sikereinek titkait.

1999. novemberében Helsinkiben rendezték meg az IST eredményeit bemutató konferenciát és kiállítást. Az Egyesület négy tagszervezet képviselőjének részvételét tudta finanszírozni. A Budapesti Műszaki Egyetemről Baumann Ferenc, a győri Távközlési Műszaki Főiskoláról Dr. Borbély Gábor, az LTO Szövetségtől Horváth László, az Antenna Hungáriától pedig Dr. Tormási György vett részt a konferencián. Dr. Balassy Zsolt részvételét az Európai Unió IST program menedzsment bizottságának tagjaként az EU biztosította. Az Egyesület tagjai közül részt vett még a rendezvényen Dr. Halász Edit is az Ericssontól. Vendéglátóink az EU tisztviselői, az információs társadalom mozgatói és a Finn Nemzeti Host működtetésében jelentős részt vállaló TEKES - a magyar OMFB-hez hasonló szervezet - munkatársai voltak.

A konferencia előadásai, a sikeres innovációk bemutatása, a díjak átadása és a korábban díjazottakkal való megismerkedés lehetőségei egyaránt azt tanúsították, hogy az Európai Unió komolyan fel akarja venni a versenyt az amerikai kutatás-fejlesztéssel és megpróbál önálló arculatot kialakítani. Óriási munka van az ötödik keretprogramban is, amelynek részprogramja az IST. A színvonalra jellemző, hogy egy év alatt több mint ötezer pályázat érkezett és közülük háromszázat fogadtak el finanszírozásra.

Valamennyi jelentős előadó és téma szerepelt a többnapos rendezvényen. Műszaki és szociológiai megközelítésű előadások taglalták a témakör különböző aspektusait a fejlődés várható eredményeitől a megelőzendő veszélyekig. Több olyan újdonságról is számot adtak, amely ebben a gyorsan fejlődő iparágban is érdeklődésre tarthat számot. A Nokia figyelemre méltó bejelentéseket tett, új jövőképet hirdetett meg, Hallhattunk a WAP szolgáltatás gyakorlati bevezetéséről is, ami azóta rövid idő alatt ismertté vált, s Magyarországon is elérhető.

A díjkiosztó ünnepségen a tíz legjobbnak minősített innováció eredményeit méltatták. Érdemes megemlíteni, hogy egy magyar termék, az intelligens egér nevű fordítóprogram is belekerült az első tíz díjazott termék közé. Magyarországon több díjat kapott már ez az ötletes újdonság, amely a leírt magyar szavakon áthúzva automatikusan kiírja azok angol megfelelőjét. Az előző évi nyerteseket is meghívták az ünnepségre. Ismertették, milyen elismeréseket kaptak országukban a díjak odaítélése óta, s mennyit fejlődött az innovációra alapozott üzleti vállalkozás. Mindenki nagy sikerről számolt be. Ez igaz a pályázat valamennyi témájára, de aki az első tízbe került, számíthatott az EU által támogatott folyamatos reklámkampányra és ez is hozzájárul üzleti sikeréhez. A látottak, hallottak egyik figyelemre méltó tanulsága volt, hogy nemcsak a kutatást elősegítő forrásokhoz lehet jutni az EU pályázatban való sikeres szerepléssel, hanem jelentős marketing támogatást is kapnak a résztvevők.

Természetesen nemcsak hallhattunk a legérdekesebb fejlesztési eredményekről, hanem a kiállításon meg is tekinthettük, sőt kézbe is foghattuk azokat. Az önjáró robottól a háromdimenziós tévéképernyőig sok újdonságot láttunk. Mint minden nagy nemzetközi konferencián, itt is voltak társadalmi események, találkozók, fogadások és lehetőséget kaptunk a finn főváros nevezetességeinek megismerésére is. Mély benyomást tettek ránk a látottak, hallottak. Finnország agrár országból egy jól eltalált technológia segítségével Európában elismert, mobilkommunikációban pedig világvezető ipari, gazdasági nagyhatalommá vált. Fejlődésének tanulsága számunkra is megszívlelendő. Érdemes lenne feldolgozni a sikertörténet kialakulásának folyamatát, átvenni "receptjeit".

A Helsinki konferencián résztvevők egybehangzó véleménye szerint pályázatokra serkentő, inspiratív hatású volt a látogatás. Értékes információkhoz, hasznos kapcsolatokhoz jutottak. Bíznak abban, hogy vállalatuk, intézményük számra is jól hasznosíthatóak lesznek a tapasztaltak.

 

A magyar vendégek és a házigazdák a Swedish Institute of Computer Sciences épületének bejárata előtt Videoszoba a svéd National Host-nál A Helsinki program magyar résztvevői a Sibelius emlékműnél

Copyright © MNH 1999
Utolsó frissítés:00-05-31

<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához