<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához

IST konferencia Nizzában


Nem mindennapi helyszínt találtak az IST 2000. évi konferenciájának szervezői. Ugyanott kerültek napirendre a felhasználóbarát információs társadalom technológiai tendenciái, ahol később a kormányfők vitáztak, majd döntöttek az Unió bővítéséről, jövőjéről.
November elején Nizza kongresszusi palotájában három napon át reggeltől estig nyolc helyszínen zajlottak az IST plenáris ülései és a szekciók előadásai. A résztvevők hatalmas kiállítási területen kaphattak ízelítőt a különböző országok - köztük hazánk - infokommunikációs termékeiből és szolgáltatásaiból, a különféle intézmények ötletes megoldásaiból, s az előadásokban ismertetett újdonságokból. A sok helyszínen gyorsan pergő program gondosan kialakított stratégiát igényelt a szellemi kincsek gyűjtögetőitől. Az élelmesebbek megbeszélték kollégáikkal, honfitársaikkal, külföldi ismerőseikkel, ki hova megy, mit néz, mit hallgat meg, majd megosztották tapasztalataikat, s így végül több hasznosítható információval utazhattak haza.
A Magyar Nemzeti Host 1999-ben, Helsinkiben öt szakemberrel képviseltette magát. Tapasztalataikat megismerve az Egyesület tagszervezeteinek több képviselője is fontosnak tartotta a következő konferencián való részvételt. Ehhez természetesen arra is szükség volt, hogy a tagdíjakból összegyűljön az utazás fedezete. Nizzába végül az Egyesület nyolc aktív tagja utazott, hogy több helyszínről bővebb forrásból merítsék ismereteiket.
Mi ragadt meg leginkább a visszaérkezettek emlékezetében? Érdemes tallóznunk a szóbeli és írásbeli információk között. Dr. Balassy Zsolt és Dr. Gordos Géza egyaránt kiemelték a nyitó előadás üzenetét és hangvételét. Erkki Liikanen, az EU IST-vel foglalkozó tisztségviselője felhívta a figyelmet arra, hogy az információs társadalom megvalósításához felhasználóbarát piaci eszközök szükségesek. Megteremtésüket, zavartalan működésüket elő kell segítenie a szabályozó hatóságnak. Ha pedig szűkös a termékek, szolgáltatások választéka, gondoskodnia kell a hatóságnak a fogyasztók védelméről. A frekvencia-árverések terjedő gyakorlatát a fejlődésre káros, visszahúzó jelenségként jellemezte az előadó.
A társadalom életével, az üzlettel és a műszaki megoldásokkal egyaránt foglalkoztak a következő szekciók. Többek közt napirendre kerültek az elektronikus kereskedelem különféle nézőpontjai, a jog, az emberi kapcsolatrendszer, az elektronikus egészségügy, az elektronikus kormányzati kapcsolatok, a növekvő sávszélesség társadalmi hatásai, a szórakoztatás, a médiaipar szerepének változásai, az oktatás, a fejlődő országok új lehetőségei, a szerzői jog helyes és helytelen alkalmazásai, s a szoftverek előállításának növekvő költségei.
A műszaki témák között szó volt a nanotechnológiáról, az áramkörök előállításának problémáiról és lehetőségeiről, a beágyazott processzálásról, a hálózati technológiákról, az alkalmazási és szolgáltatási platformokról, az IP-ről mint a hang-, kép-, és adatkommunikáció konvergencia-rétegéről, a 20 Tbit/s átviteli sebesség lehetőségéről, a könnyen hangolható optikai szűrőkről, az optikai erősítésről, a háromdimenziós optikai tárolókról és a miniatürizálást lehetővé tevő fotonikai kristályok alkalmazásának közeli realitásairól.
Martos Balázs elnök több olyan kutatási, fejlesztési, demonstrációs témára is felfigyelt, amelyekhez rendkívül jól hasznosíthatóak a Host kiemelkedő minőségű, korszerű távközlési, informatikai, stúdiótechnikai eszközei. A különböző internet-hálózatok összekapcsolásakor például mind fontosabb a minőségi paraméterek (QoS) biztosítása. A gyártók és a szolgáltatók együttműködése közepette gyakran van szükség a közös munka tesztelésére. Az egy, vagy több szolgáltatóhoz kapcsolódó minőségi "extranet" kísérletek ideális fóruma lehet a Host. Ezen túlmenően jól használhatják az Egyesület infrastruktúráját az interaktív tájékoztatás és szórakoztatás új megoldásainak fejlesztésekor, vagy a régi tartalomszolgáltatások hatékonyabbá alakításakor, modernizálásakor. A jó minőségű távközlési hálózat és a stúdiótechnika kitűnő lehetőségeket teremt a korszerű oktatási-, vagy egészségügyi konzultációk, demonstrációk megoldására is.
Dr. Balassy Zsolt ügyvezető kiemelte: A 2000. év a fejlesztés időszaka volt. A kiépült infrastruktúra kiváló lehetőségeket kínál a társadalom és a Host számára. A lehető legcélszerűbb hasznosításához alaposan ismernünk kell az Európai Unió kutatóinak, fejlesztőinek legfrissebb eredményeit és a következő évek tendenciáit. A Nizzában járt csoport egyöntetű véleménye, hogy jól szolgálják ezt az IST konferencián szerzett információk, tapasztalatok és a szakmai, emberi kapcsolatok. Biztosan pozitív lesz a részvételre fordított költségek és az új információk hasznosítása nyomán növekvő bevétel aránya. De nemcsak pénzügyi és szakmai, hanem emberi szempontból hasznos a Host számára az IST évi konferenciáin való részvétel. Hazai és a nemzetközi együttműködésünk javul azáltal, hogy a magas szintű rendezvényen jobban megismerjük egymást és a külföldi kollégákat.

Copyright © MNH 1999
Utolsó frissítés:01-01-18

<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához