<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához

Az információs társadalom technológiája

Bemutató a Munkácsy utcában

Milyen lesz az információs társadalom technológiája? Viszonylag gyakran változik a kérdésre adható válasz, hiszen újabb és újabb csúcsteljesítmények módosítják a jövőképet. A kutatók, a fejlesztők, a technológiafejlesztők már-már megelőzik a felhasználók igényeit. Nem véletlen, hogy az Európai Unió programjaiban is nagyobb szerepet kap az eredmények bemutatása, demonstrálása. A hazai gyártók és szolgáltatók legfrissebb eredményeinek, s a fejlődés tendenciáinak bemutatására a Magyar Nemzeti Host vállalkozott. Az érdeklődők kisebb csoportjai ősztől korszerűen berendezett stúdióban ismerkedhetnek az információs társadalom tartalmi és technikai lehetőségeivel a Munkácsy Mihály utca 16-ban. Dr. Balassy Zsolttal a képek, hangok, adatok széles sávú átvitelének bemutatásáról, s a professzionális videokonferenciákra alkalmas labor, illetve stúdió létesítéséről beszélgettünk.

- Már 1998-ban összetett célkitűzéseket fogalmaztunk meg - kezdte a Magyar Nemzeti Host ügyvezetője. - Elhatároztuk, hogy elősegítjük az Európai Unió ötödik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában való hazai részvételt, ezen belül különösen nagy figyelmet fordítunk az információs társadalom projektjeire, részt vállalunk a keretprogram iránt érdeklődők oktatásában, s külföldi tapasztalatcserékkel bővítjük tagvállalataink szakembereinek információit...

- De a Host egyedi arculatát mégsem ez határozza meg igazán...

- Valóban. Azt is elhatároztuk, hogy a legkorszerűbb informatikai és távközlési eszközökre, technológiákra alapozva bemutatjuk az információs társadalom új lehetőségeit. A különböző területek szakemberei, az üzletemberek és az érdeklődő magánemberek egyaránt megismerhetik itt a céljaikat szolgáló megoldásokat. Egyedülálló lehetőséget kapnak az újdonságok áttekintésére, összehasonlítására. Természetesen a szakma fejlődésének is kedvez a leendő felhasználók véleményének ismerete és az egymással versengő termékek, technológiák, szolgáltatások, alkalmazások összehasonlítása.

- Mi történt a cél kitűzése és megvalósításának kezdete között?

- Alapos tervezőmunkát végeztünk. Kiterjedt szakértői gárda mérte fel a már rendelkezésre álló- és a fejlesztés stádiumában lévő nagysebességű, szélessávú technológiákat. Bemutatták a különböző megoldások előnyeit, hátrányait, perspektíváit. Áttekinthető képet adtak a vezetékes és vezeték nélküli technológiák fejlesztésének eredményeiről, körülményeiről. Információkat gyűjtöttek többek közt arról is, hogy érdemes lenne-e kiterjeszteni a demonstrációs laboratórium korábban elképzelt funkcióit más területekre, például az oktatás és a minőségvizsgálat segítésére.

- Azt gondolná az ember, hálás téma manapság az oktatás, vagy a minőségügy támogatása...

- Általában igen, de ebben az esetben nem feltétlenül így van ez. Több világcég is részt vesz már a fővárosi oktatási intézmények labor-hátterének fejlesztésében, korszerűsítésében. Örvendetes, hogy más városokban, például Győrben is hasonló a helyzet. Valószínűleg lenne helye a más forrásokból érkező támogatásnak is, de mi elsősorban a mindenki számára nyitott, versenysemleges bemutatók lehetőségét szeretnénk megteremteni. Az új termékek, technológiák bevizsgálására, mérésére, hasznosságuk megállapítására és bizonylatolására is szükség lehet, de ez inkább egy üzleti vállalkozás profilja lehetne, mint az egyesületé.

- Mi a helyzet a vezetékes és a vezeték nélküli technológiákkal?

- Jelenleg célszerű a vezetékes technológiákra összpontosítani. A mobil szolgáltatók jól felszerelt saját kutatólaboratóriumokkal rendelkeznek, ahol minden feltétel adott a nagysebességű mobil távközlési technológiák majdani fogadására, adaptálására, fejlesztésére. Nincs szükség arra, hogy mi is felépítsünk egy hasonló laboratóriumot. A számítógépek összekötésére szolgáló vezeték nélküli kapcsolatot szintén fontos szakterületnek tartjuk, de úgy gondoljuk, nem határozzák meg annyira az információs társadalom tagjainak mindennapjait, mint a vezetékes technológiák.

- És ha változnak a tendenciák?

- Nem rendezkedhetünk be örök időkre. Tisztában vagyunk azzal, hogy az infokommunikáció fejlődési üteme egy-két éven belül elavulttá teheti a ma még újdonságnak számító eszközöket, technológiákat. Közgyűlésünk az újabb döntések előtt is figyelembe veszi az éppen aktuális, illetve az akkor előre látható igényeket és eszerint dönt a labor továbbfejlesztéséről. Addig azonban a ma és a holnap reális lehetőségeire kell alapoznunk. Az otthonok nagy részében van telefon és széles körben terjed az adatok nagysebességű, kétirányú átvitelére alkalmas kábeltelevízió. Olcsóbbá, hozzáférhetőbbé vált az ISDN. A hagyományos réz érpáron hamarosan alkalmazható a szélesebb sávú ADSL - xDSL technika. Évenként háromszorosára - négyszeresére nő az internetezők száma. Mind többen igénylik az ATM kínálta professzionális megoldásokat. A nagyfogyasztóknál tovább élnek és fejlődnek a csomagkapcsolt X.25 és a Frame Relay hálózatok is. Biztosak vagyunk abban, hogy jelenlegi infrastruktúrára alapozva is változatos megoldásokat ajánlhatunk a különböző célú kommunikációs problémák megoldására.

- Milyen lépések következtek a cél meghatározása után?

- Mindenek előtt be kellett szereznünk egy olyan kapcsoló berendezést, amely biztosan és magas technikai színvonalon kezeli a különféle eljárásokkal továbbított hang-, adat- és képi információkat. A pályázat meghirdetése, a gyártók versenyeztetése után az Alcatel 34 megabites, ATM átvitelre alkalmas kapcsolóközpontja mellett döntöttünk. Ez az új - ma még a piaci bevezetés stádiumában lévő - eszköz nagy sávszélességű, gyors adatátvitelt tesz lehetővé a Host és az Antenna Hungária, GTS Hungary, a Matáv, a Vivendi, illetve más szolgáltatók között. Bármilyen újdonságot szeretnének bemutatni, megtehetik ezt a székhelyünkön.

Szükségünk van egy olyan kísérleti stúdióra is, ahol a szakmai- és egyéb érdeklődők kisebb csoportokban videokonferenciát tarthatnak az ország, sőt a világ más helyszínein lévő partnerekkel. A Munkácsy Mihály utca 16-ban lévő bérleményünkben lehetőséget kaptunk arra, hogy a jelenleginél nagyobb területet vegyünk igénybe és elvégezzük a szükséges átalakításokat is. Július elején kezdődhet a fény és hangtechnika szempontjából egyaránt megfelelő stúdió kialakítása. Várhatóan a hónap folyamán végez a kivitelező a munkával.

Gondoskodnunk kell a megfelelő videotechnikai eszközökről, a kódoló és dekódoló egységekről, a képernyőkről, a kamerákról, a vezérlőpultról is. A Synergon eszközeit találtuk a céljainkra legalkalmasabbnak. A stúdió kialakítását követően telepítjük, teszteljük ezeket. Előre láthatóan szeptemberben fogadhatjuk az első érdeklődőket.

- Milyen lehetőségek várják majd a demonstrációs laboratórium látogatóit?

- Kényelmes stúdióban foglalhatnak helyet, ahol a falon elhelyezett monitoron, vagy monitorokon láthatják beszélgető partnereiket, esetleg önmagukat is. A kamera, a hangtechnikai rendszer és a szélessávú hálózat segítségével akár több, hasonlóan felszerelt helyszínnel is életszerű kapcsolatot tarthatnak. A kép és a hang minősége olyan hatást kelt, mintha egyetlen közös helyiségben ülnének a vita résztvevői. Természetesen számolunk azzal, hogy a hazai stúdiók többsége jelenleg kevésbé gyors hálózatokon, egyszerűbb kamerákkal, olcsóbb eszközökkel dolgozik és látogatóink többségének is csak szerényebb megoldásokra telik. Nekik azt kell bemutatnunk, hogy az egyszerűbb eszközöknek sem kell feltétlenül rossz minőségűeknek, megbízhatatlanoknak lenniük. Olyan választékot kell eléjük tárnunk, amelyben megtalálják a céljuknak megfelelő eszközöket és a fejlődés tendenciáinak ismeretében felkészülhetnek azok fokozatos cseréjére, továbbfejlesztésére is.

- Gondolom, nemcsak az informatika, a távközlés és a multimédia eszközeivel ismerkedhetnek a Host laboratóriumának látogatói...

- Nem, hiszen az információs társadalom különféle új lehetőségeinek bemutatására vállalkoztunk és ez kimeríthetetlenül gazdaggá, változatossá teheti a programot. Természetesen nem azonnal, hanem idővel, amikor sokan megismerték már a demonstrációs labor adta új lehetőségeket. Azoknak szeretnénk segíteni, akik a jövő társadalmának új lehetőségeit keresik, jó elképzeléseik vannak, de nem rendelkeznek még a megfelelő infrastruktúrával terveik kivitelezéséhez, megjelenítéséhez, bemutatásához. Az életnek szinte minden területe számításba jöhet a "testre szabott" oktatási anyagoktól a hálózatról otthon tetszés szerint letölthető ismeretterjesztő, vagy szórakoztató filmekig. Ha rajtunk múlik, idővel úgy működünk majd, mint egy multiplex mozi, ahol minden nap mást tűznek műsorra.

- Milyen új lehetőségeket kínál ez a technika például az oktatásban?

- Számítógép és internet segítségével jelenleg is letölthetőek a különböző szövegállományok, adatok, táblázatok. Keresni is lehet bennük. A modellezéseknél azonban már gondot okoz a modellek megjelenítése a hagyományos hálózatokon. Jó lenne olykor videobetéteket alkalmazni a tananyagban, vagy mozgóképpel, hanggal is megjeleníteni egy-egy kitűnő előadó előadásait. Sok időt, utazást lehetne megtakarítani az interaktív konzultációs blokkok segítségével, amikor élő összeköttetés jön létre a tanár és a tanítvány között. Mindez megoldható már a tananyag új szemléletű kialakításával és némi szervezéssel. A technológia kiépítése is lényegesen kevesebbe kerül, mintha újabb oktatási intézményeket létesítenének, bővítenének, fenntartanák azokat és a távolabb lakó diákok utazgatnának, szállást bérelnének...

- Ha már szóba kerültek a költségek, megkérdezhetem, hogy milyen forrásokból valósítja meg a Host a demonstrációs laboratóriumot?

- Nem titok. Megalakulásunk éve, 1998. óta jelentős összegű tagdíjat fizettek be tagvállalataink és viszonylag keveset költöttünk el ebből. Minimális létszámmal és adminisztrációval dolgozunk, nincsenek nagyobb kiadásaink. A KHVM pályázatain is részt vettünk és többször részesültünk az új technológiák támogatására szánt összegekből. Majdnem két év után így beszerezhettük a frissen piacra került legjobb eszközöket. Nem lett volna feltétlenül szükséges, de minden esetben a közbeszerzés szabályai szerint jártunk el, hogy megfizethető áron jussunk a legkorszerűbb termékekhez. Mint említettem, a szakterület rohamos fejlődése közepette számolnunk kell berendezéseink és szoftvereink gyors erkölcsi avulásával, az upgrade, a csere igényének megjelenésével. Fenntarthatjuk azonban a labor színvonalát, ha a partnereink megelégedésére jól teljesítjük feladatunkat és eredményesen hozzájárulunk az információs társadalom új lehetőségeinek feltárásához, bemutatásához. Úgy gondoljuk, közreműködésünk díja lehetővé teszi majd a labor szinten tartását és az igényeknek megfelelő továbbfejlesztését.

Copyright © MNH 1999
Utolsó frissítés:00-07-10

<< Vissza 'Az Egyesületről' szekció tartalmához